Category: อุปกรณ์ดาราศาสตร์

เลเซอร์ชี้ดาว 100 mW

March 14th, 2013

GO-103

คุณลักษณะ
เลเซอร์แรงสูง 100 mW ใช้สำหรับชี้บอกตำแหน่ง
ดาวบนท้องฟ้า โดยเห็นลำแสงได้ชัดเจน

ชุดถ่ายทอดสัญญาณ TEM1300

March 2nd, 2013

GO-106

คุณลักษณะ
สำหรับถ่ายภาพจากกล้องดูดาว เข้าคอมพิวเตอร์
ความละเอียด 1.3 ล้าน พิกเซล
ผ่าน USB พร้อมซอฟต์แวร์

แผนที่ดาว

February 15th, 2013

GO-103

คุณลักษณะ
ตำแหน่งของดาวฤกษ์ ช่วงละติจูด ที่ 10-15-20 ทำด้วยกระดาษแข็ง
หมุนได้รอบพร้อมอธิบาย ขนาด 28x29 ซม.

ติดต่อเรา

ขายปลีก
ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ - 589 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
TEL : 044-248246
Mobile : 083-468-0960
E-Mail : Virotekorat@gmail.com
FAX : 044-243-153

ขายส่ง
Mobile : 083-049-4100 (ธีรพงษ์)