มอเตอร์ตามดาว

March 1st, 2013

GO-106

คุณลักษณะ
สำหรับติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้า
ตามแกนขึ้นตกของดวงอาทิตย์ รีโมตสามารถ
ปรับความเร็วได้ 2X และ 4X

Leave a Reply

TrackbackTrackback from your site.

RSSComments follow via RSS.

ติดต่อเรา

ขายปลีก
ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ - 589 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
TEL : 044-248246
Mobile : 083-468-0960
E-Mail : Virotekorat@gmail.com
FAX : 044-243-153

ขายส่ง
Mobile : 083-049-4100 (ธีรพงษ์)