เลเซอร์ชี้ดาวแรงสูง 1,000 mW

February 13th, 2013

GO-106

คุณลักษณะ
เลเซอร์สีเขียวชี้ดาว แรงสูง ขนาด 1,000 mW พร้อมถ่านชาร์ต
และอุปกรณ์สำหรับชาร์ตไฟ

Leave a Reply

TrackbackTrackback from your site.

RSSComments follow via RSS.

ติดต่อเรา

ขายปลีก
ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ - 589 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
TEL : 044-248246
Mobile : 083-468-0960
E-Mail : Virotekorat@gmail.com
FAX : 044-243-153

ขายส่ง
Mobile : 083-049-4100 (ธีรพงษ์)