โมเดลชั้นภายในโลก 32 ซม.

February 27th, 2013
คุณลักษณะ
แสดงชั้นหินและส่วนประกอบภายใต้ชั้นเปลือกโลก สามารถถอดได้
ขนาด ศก. 32 ซม. แสดงลักษณะของกายภาพ

Leave a Reply

TrackbackTrackback from your site.

RSSComments follow via RSS.

ติดต่อเรา

ขายปลีก
ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ - 589 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
TEL : 044-248246
Mobile : 083-468-0960
E-Mail : Virotekorat@gmail.com
FAX : 044-243-153

ขายส่ง
Mobile : 083-049-4100 (ธีรพงษ์)